A-kullen

Moder: Isolde AC av Nangijala Fader: Pois Kottoo Alfonso

Födda: 2001-08-21

Namn

Kön

Kommentar

Adept av Centaurus

Hane


Stamtavla
Quarl Des Deux Pottois

Elgos Du Chemin Des Plaines

Pois Kottoo Alfonso


Miki Des Deux Pottois


Sisley Des Deux Pottois

Pacha Des Deux PottoisLady Des Deux PottoisElgos Du Chemin Des Plaines


Lei-Anns Nitrolit

Pamh

Isolde AC av Nangijala


Mask Des Deux Pottois


Medusa X Av Nangijala

Zagal's Yeti

Copyright ©  All Rights Reserved