I-kullen

Moder: Gonna van het Dreiland Fader: Bengt av Centaurus

Födda: 2010-08-04

Namn

Kön

Kommentar

Ivan av Centaurus

Hane


Ivar av Centaurus

Hane


Ingo av Centaurus

Hane


Inga av Centaurus

Tik


Stamtavla
Blacknecks Gruff

Rino Des Deux Pottois

Bengt av Centaurus


Charlett Vom Greifenring


Medusa X av Nangijala

Mask Des Deux PottoisZagal's YetiDovre Fjeld Vasco


Doc van het Dreiland

Amber van de Emmelenhoek

Gonna van het Dreiland


Vjeko


Chaja van Het Dreiland

Alix van Klipgaarden

Copyright ©  All Rights Reserved