Gonna van het Dreiland "Truls" 2007-09-22

Förare: Anette Gustavsson

Meriter

HD B

AD UA


Genomfört MH

Godkänd Elitskydd

Uppflyttad till IPO 3

1:a pris Elitlydnad


Moder till Centaurus I-kull

Centaurus J-kull


Copyright ©  All Rights Reserved